Bpk. dan Ibu H. Damanhuri berpose dengan pasangan penganten Hapyy-Elfa putera Bpk. H. Marzani Anwar

Bpk. dan Ibu H. Damanhuri berpose dengan pasangan pengantin Hapyy-Elfa putera Bpk. H. Marzani Anwar

Iklan